Nieuwsbericht

Beste wensen voor het nieuwe jaar

 

Opgelet! vanaf 2015 gelden nieuwe tarieven (zie informatie-reglement)

Aangepast reglement

PAROCHIEHUIS SINT-PIETER

KORTESSEM

 

HUISHOUDELIJK REGLEMENT

 

 1. 1.   Voor het gebruik van de lokalen van het parochiehuis Sint-Pieter worden volgende categorieën van gebruikers erkend:

Cat. A: Voor al de verenigingen in Kortessem

Cat. B: niet-Kortessemse verenigingen en particulieren.

 

 1. 2.   Volgende lokalen zijn beschikbaar:

Lokaal 1: vergaderingen van ca. 14 personen;

Lokaal 2: vergaderingen van ca. 14 personen;

Lokaal 3: vergaderingen van ca. 18 personen;

Lokaal 4: vergaderingen van meer dan 20 personen;

Lokaal 3 + 4 samen: vergaderingen van  grotere groepen.

 

 1. 3.   Het bureel is niet toegankelijk voor het publiek.

 

 1. 4.   Lokalen 3 en 4 kunnen bij middel van de vouwdeur gescheiden worden: contacteer hiervoor de zaal verantwoordelijke.

 

 

 1. 5.   Volgende tarieven zijn van toepassing:

 

Cat. A Cat. B
Lokaal 1

5 €

10 €

Lokaal 2

5 €

10 €

Lokaal 3

7 €

12 €

Lokaal 4

25 €

35 €

Lokaal 3 en 4 met eten

40 €

50 €

Alle lokalen

80 €

120 €

 

 1. 6.   Het bestuur kan korting toestaan bij regelmatig/frequent gebruik (maandelijks -10% of wekelijks – 20%)

 

 1. 7.   Voor het gebruik van dranken gelden volgende tarieven:

Koffie (enkel filters): 1 €

Cola, bier, water: 1 €

Blik cola 1,5 €

Toni Steiner 1,5 €

 

 1. 8.   Afspraken dienen tijdig vastgelegd te worden, t.t.z. minstens 7 dagen op voorhand.
  In het lokaal zal men een gebruikersformulier vinden. Dit dient ingevuld te worden en na de vergadering ter plaatse gelaten.

 

 1. 9.   Afspraken worden gemaakt via:

Conciërge
Gsm: 0471/595129
site: www. parchiehuiskortessem.com
E-mail: parochiehuis.kortessem@gmail

 

 1. 10.      Toegang tot het parochiehuis is via P.G. Buckinxstraat: gemeenschappelijke inkom samen met bibliotheek. Deur links in de gemeenschappelijke gang. De sleutel haalt men af in het kastje aan de brievenbus van Kerkplein 13A. (andere kant van de blok – inkomhal brievenbussen) Men ontvangt een week voor de verhuur de unieke code om het kastje te openen. Na afloop van de activiteit dienen de toegangsdeur tot het parochiehuis en de gemeenschappelijke buitendeur door de gebruiker gesloten te worden. De sleutel plaatst men nadien terug in het voorziene kastje.

 

 1. 11.      Betalingen: na ontvangst van de factuur, enkel op bankrekeningnummer BE74 7350 2230 2207

Parochiehuis Sint-Pieter P.G. Buckinxstraat 1. Facturen worden indien mogelijk verstuurd via mail en te betalen binnen de 30 dagen

 

 1. 12.      Annuleringen van gedane afspraken dienen minstens 5 dagen voor de gebruiksdatum te gebeuren. Bij niet nakomen van deze termijn blijft het bedrag van de huur verschuldigd, behoudens in geval van overmacht.

 

 

 1. 13.      Bij het verlaten van het parochiehuis dienen de lokalen zich in de toestand te bevinden zoals bij aanvang: d.w.z. zuivere vloer (geborsteld, keuken gedweild indien nodig), keukengerei afgewassen en opgeborgen in de keuken of berging, tafels gekuist en stoelen stapelen per vijf. Bij niet naleven hiervan worden volgende kosten in rekening gebracht:

 

Kosten kuisen
Lokaal 1

6 €

Lokaal 2

6 €

Lokaal 3

6 €

Lokaal 4

25 €

Lokaal 3 en 4 met eten

40 €

Alle lokalen

55 €

 

 1. 14.      Na gebruik dient het leeggoed in de juiste bakken geplaatst te worden in de keuken. Verloren verpakking en/of bederfbaar afval dient door de gebruiker meegenomen te worden.

 

 1. 15.      Op de muren of deuren in de lokalen of gangen mag niets aangeplakt of bevestigd worden. Eventuele projectie kan op de muren. Hiervoor werd speciaal de lichte kleur van de muren verkozen.

 

 1. 16.      Het meebrengen van kooktoestellen of andere elektrische toestellen met verwarmingselementen moet vooraf worden aangevraagd aan de zaalverantwoordelijke. Deze toestellen moeten voldoen aan de wettelijke veiligheidsnormen.

 

 1. 17.      Enkel bij het gebruik van maaltijden is het toegestaan zelf meegebrachte dranken te gebruiken. Al het leeggoed dient na afloop meegenomen te worden Het bestuur aanvaardt hiervoor geen enkele verantwoordelijkheid.

 

 1. 18.      Beschadigingen aan gebouw, inboedel en gebruikte materialen zullen aan de gebruiker aangerekend worden aan de kostprijs.

 

 

 1. 19.      Veiligheid.
  In- en uitgangen mogen op geen enkele wijze belemmerd of gesloten worden tijdens de activiteit. Brandblusapparatuur mag nooit door aangebrachte materialen ingesloten of verplaatst worden. Het is niet toegestaan wijzigingen aan te brengen aan de nutsvoorzieningen, vuur- rook- of ontploffingsmechanismen te gebruiken en/of de noodverlichting uit te schakelen.

 

 1. 20.      Het bestuur behoudt het recht om aanvragen te weigeren op basis van organisatorische of praktische aard.

 

 

 1. 21.      Het bestuur is op normale wijze verzekerd tegen brand voor gebouw en inboedel. Alle andere verzekeringen al dan niet noodzakelijk voor de ingerichte activiteit blijven ten laste van de gebruiker. Alle activiteiten door de gebruiker gebeuren op eigen risico.

 

 1. 22.      Het bestuur kan op geen enkele wijze verantwoordelijk gesteld worden voor eventuele gebeurtenissen welke al of niet door overmacht de geplande activiteit beïnvloeden.

 

 

 1. 23.      Voor alle in dit huishoudelijk reglement niet voorziene gevallen beslist het bestuur.

 

 1. 24.      Dit huishoudelijk reglement kan te allen tijde door het bestuur gewijzigd worden.

 

 

 

Kerkraad

Parochie Sint Petrus Kortessem.

 

Nieuwsbericht #1

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book.